Kas ir SPANC?

RakstīŔana atbild uz jums

Šajā Rakstā:

Jautājums:

Atbilde: administrācija, kas atbild par notekÅ«deņu attÄ«rÄ«Å”anu.

SPANC ir saÄ«sinājums sabiedriskajai sanitārajai sabiedrÄ«bai. Å Ä« administrācija ir atbildÄ«ga par visām sanitārijas sistēmām, kas veic sadzÄ«ves notekÅ«deņu savākÅ”anu, apstrādi, attÄ«rÄ«Å”anu vai novadÄ«Å”anu no mājām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. SPANC tika izveidots ar 1992. gada 3. jÅ«lija likumu par Å«deni. Å o publisko pakalpojumu var tieÅ”i pārvaldÄ«t EPCI (starpvaldÄ«bu sadarbÄ«bas valsts iestāde), vai arÄ« tas var bÅ«t deleģēts pakalpojuma sniedzējam. Tā izpilda trÄ«s galvenās misijas: pirmkārt, lietotāju informÄ“Å”ana par spēkā esoÅ”ajiem noteikumiem; otrkārt, sanitārijas iekārtu pastāvÄ“Å”anas, ievieÅ”anas un atbilstÄ«bas kontrole un to uzturÄ“Å”ana un pareiza darbÄ«ba; visbeidzot, tā apstiprina pētÄ«jumus par sanitārijas sistēmu turpmākajiem sasniegumiem. ArÄ« jÅ«s, atsÅ«tiet mums savu brico jautājumu.

Video: The SpongeBob SquarePants Anime - OP 1 (Original Animation)

Dalīties Ar Draugiem:
Kas ir SPANC?
ā‡” AugŔā