Kas ir SPANC?

Rakstīšana atbild uz jums

Šajā Rakstā:

Jautājums:

Atbilde: administrācija, kas atbild par notekūdeņu attīrīšanu.

SPANC ir saīsinājums sabiedriskajai sanitārajai sabiedrībai. Šī administrācija ir atbildīga par visām sanitārijas sistēmām, kas veic sadzīves notekūdeņu savākšanu, apstrādi, attīrīšanu vai novadīšanu no mājām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai. SPANC tika izveidots ar 1992. gada 3. jūlija likumu par ūdeni. Šo publisko pakalpojumu var tieši pārvaldīt EPCI (starpvaldību sadarbības valsts iestāde), vai arī tas var būt deleģēts pakalpojuma sniedzējam. Tā izpilda trīs galvenās misijas: pirmkārt, lietotāju informēšana par spēkā esošajiem noteikumiem; otrkārt, sanitārijas iekārtu pastāvēšanas, ieviešanas un atbilstības kontrole un to uzturēšana un pareiza darbība; visbeidzot, tā apstiprina pētījumus par sanitārijas sistēmu turpmākajiem sasniegumiem. Arī jūs, atsūtiet mums savu brico jautājumu.

Video: The SpongeBob SquarePants Anime - OP 1 (Original Animation)

Dalīties Ar Draugiem:
Kas ir SPANC?
⇡ Augšā