Kādā gadījumā celtniecības atļauju var apstrīdēt?

Rakstīšana atbild uz jums

Šajā Rakstā:

Jautājums:

Atbilde: paredzamo traucējumu vai pilsētu plāna neievērošanas gadījumā.

Var apstrīdēt pašvaldības iestāžu izsniegto būvatļauju, proti, to var apšaubīt un pārbaudīt. Ēkas atļauju var apstrīdēt trīs mēnešus no izdošanas datuma administrēšanai un divus mēnešus jebkurai trešai personai, kurai ir interese rīkoties. Ja kompetentā iestāde atzīst būvatļaujas prettiesiskumu, tā var to atsaukt. Kopumā celtniecības atļauju var apstrīdēt kaimiņi. Iemesli var atšķirties. Galvenie no tiem ir pilsētplānošanas vai zemes izmantošanas plāna neievērošana vai atļaujas procedūras noteikumu neievērošana. Iebildumi var būt saistīti arī ar darbu pabeigšanu, ja tie neatbilst būvniecības atļaujā noteiktajiem standartiem. Citi iemesli ir iejaukšanās uz sabiedriskajiem ceļiem vai citu īpašumu, pārmērīgs troksnis, smakas. Arī jūs, atsūtiet mums savu brico jautājumu.

Video:

Dalīties Ar Draugiem:
Kādā gadījumā celtniecības atļauju var apstrīdēt?
⇡ Augšā